Informativni izracun kredita

GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Znesek kredita od 3.000,00 EUR do 7.500,00 EUR od 7.500,01 EUR do 10.000,00 EUR od 10.001,00 EUR do 15.000,00 EUR
Odplacilna doba do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov
Obrestna mera 7,00 % p.a. (fiksna) 6,50 % p.a. (fiksna) 6,20 % p.a. (fiksna)
Minimalna visina obroka 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR
Strosek odobritve 150,00 EUR 250,00 EUR 300,00 EUR + premija za tveganje: 1,5% od zneska kredita
Namen porabe tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil
Nacin odplacila kredita SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obracunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obracunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obracunavajo
Zavarovanje kredita brez zavarovanja brez zavarovanja brez zavarovanja
EOM* 7,64 % (najvisji znesek kredita in najdaljsa rocnost) 7,32 % (najvisji znesek kredita in najdaljsa rocnost) 7,36 % (najvisji znesek kredita in najdaljsa rocnost)
Zaposlitev za nedolocen cas (tudi pri tujem delodajalcu) potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna
 
Izracun kredita
Zeljeni znesek: EUR
St. mesecev/obrokov: mesec
Visina obroka: obrok
GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Stevilo obrokov - - -
Visina obroka - - -
Stroski odobritve - - -
 

*Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraza dejansko ceno denarja in se izracuna z upostevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka crpanja, roka vracila, stevila mesecnih obveznosti, obrestne mere, stroskov odobritve; njen izracun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izracunu EOM v skladu z zakonskimi dolocbami Zakona o potrosniskih kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji). Izracun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izracuna. Izracun EOM se lahko spremeni, ce se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izracun. Informativni izracun je oglasno sporocilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoc in ne predstavlja predhodnih informacij po ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek placil, ki ga mora placati kreditojemalec je sestevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroskov kredita